silversmeden.hsbbrfwebb.se|brfsilversmeden@telia.com
Ska du renovera?2020-11-02T14:44:54+01:00

Renovering av din bostad

Självklart har du möjlighet att renovera din bostad så att den passar dina önskemål! Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får du, på egen bekostnad, göra en hel del förändringar i din bostadsrätt. Alla åtgärder som genomförs ska vara fackmässigt utförda.

Men, innan du påbörjar en renovering av din bostad är det alltid bäst att förankra renoveringen med styrelsen. En del arbeten måste nämligen godkännas av styrelsen innan renovering. Ibland krävs också godkänt bygglov eller att bygganmälan är gjord innan en renovering kan påbörjas. Det kan också vara så att föreningen planerar inför en större renovering, vilket du bör känna till konsekvenserna av. Styrelsen besitter också kunskap om föreningens hus och kan ge dig goda råd innan arbetet startar.

Har du planer på att renovera din bostad? Hör då först av dig till föreningens vicevärd för mer information. Vicevärden kan berätta för dig om din renovering kräver styrelsens godkännande eller inte. Fyll därefter vid behov i blanketten för anmälan av renovering och mejla den till styrelsen  senast 5 veckor innan tänkt renoveringsstart.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email